Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

I. Úvod

Prevádzkovateľom internetového obchodu 49LLey je spoločnosť IDMT s.r.o., IČO 48 058 025, DIČ: 2120041275, so sídlom Kosatcová 13, Bratislava 841 07, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 102832/B (ďalej len „prevádzkovateľ"). Na zabezpečenie prevádzky internetového obchodu a najmä na doručovanie tovaru prevádzkovateľ vyžaduje od zákazníkov poskytnutie informácií, ktoré majú charakter osobných údajov.

Podmienkou zadania objednávky zákazníkom v internetovom obchode je jeho registrácia zákazníka na stránkach www.49lley.sk. Registrovaním sa rozumie zadanie informácií a osobných údajov zákazníkom prevádzkovateľovi na nižšie uvedené účely.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, vedenia účtovníctva, fakturácie, doručovania zásielky, informovania o doručovaní zásielky a vedenia reklamácii v internetovom obchode 49LLey v rozsahu: titul, meno, priezvisko, presná poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, ak nakupujete ako právnická osoba tak aj IČO, IČ DPH, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu.

Marketingu a to formou:

  • zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu 49LLey v rozsahu: (e-mailová adresa, prípadne aj titul, meno a priezvisko).
  • účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu 49LLey alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón).
  • účasti na projektoch spoločnosti IDMT s.r.o., so zverejnením osobných údajov, pre zaslanie darov, výhier a iných.

Osobné údaje sú automaticky uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a to z dôvodu, aby zákazník nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve web stránky 49LLey svoje osobné údaje. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v prípade registrácie zákazníka po prihlásení do svojho užívateľského konta v časti „profil".

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely zákazník udeľuje na dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prihlásením sa do svojho užívateľského konta na stránkach 49LLey, alebo formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke 49LLey. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

III. Nakladanie s údajmi

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca potrebná pre plnenie zadanej objednávky a kúpnej zmluvy a pre plnenie zákonom určených povinností, ktorými sú najmä pošta alebo prepravcovia (meno, priezvisko, adresa na dodanie tovaru), alebo banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena a priezviska), k čomu zákazník dáva svoj súhlas.

Prevádzkovateľ poskytuje tieto údaje vždy jednorazovo pre plnenie konkrétnej objednávky a kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ chráni databázu osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva osobné údaje zákazníkov len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít a v súlade s dobrými mravmi. Okrem hore uvedených osobných údajov, nespracúva a ani nezhromažďuje žiadne iné osobné údaje týkajúce sa zákazníka.

Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

IV. Spoločné ustanovenia

Ochrana osobných údajov zákazníka sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje zákazníka spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov zákazníka, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Prevádzkovateľ postupuje tak, aby zákazník, ktorého osobné údaje sa spracovávajú alebo archivujú neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom prevádzkovateľovi, za účelom splnenia objednávky, kúpnej zmluvy a marketingových akcií, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Osobné údaje zákazníka je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníka.

Zákazník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu, pritom si je vedomí toho, že ako kupujúci je oprávnený vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať písomnou formou.

V. Záverečné ustanovenia

Tento dokument je platný a účinný od 01.09.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo ho zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny znenia dokumentu je splnená umiestnením na internetovej stránke www.49lley.sk.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti