Vznik IDMT s.r.o.

Nahliadnime spoločne do histórie spoločnosti IDMT s.r.o. 

Za každou spoločnosťou stoja ľudia. Spoločnosť IMDT s.r.o. nie je vínimkou.

Poďme teda spoločne nahliadnúť čo predchádzalo založeniu tejto spoločnosti. Údaje sú technické a majú informačný charakter pre čitateľa. Ešte raz, vitajte. 

Spoločnosť IDMT s.r.o založila autorka značky IDMT® a značky 49LLey® v roku 2015.

Hlavným zameraním spoločnosti je výroba podporných rozvojových hier pre deti a dospelých, vydavateľská a vzdelávacia činnosť na základe poskytnutia autorských práv podľa zákona SR.

Spoločnosť IDMT s.r.o má za cieľ sprostredkovať služby a produkty značiek IDMT® a 49LLey®

ZAPÍSAŤ SA DO RÝCHLOKURZOV ZDARMA

IDMT® INSIDE DATA MASTERING TECHNOLOGY vznikla v roku 2010, ako ochranná značka pre aktivity a činnosť, ďalej výskum a tvorbu autorky Ildikó Csӧlleovej, ktorá sa súkromne zaoberá skúmaním a pozorovaním procesov v oblasti kognitívnej psychológie.

Výskum a pozorovania v oblasti kognitívnej psychológie vykonáva súkromne a cielene od roku 1985. Autorka koncipuje z výstupov súkromného skúmania a z praxe metodické postupy podľa zákona SR o mimoškolskom vzdelávaní. Tie následne overuje a vo finále ponúka od roku 2015 prostredníctvom spoločnosti IDMT s.r.o ako ďalšie služby, produkty, rozvojové hry pre záujemcov.

49LLey® značka bola registrovaná v roku 2014 a jej cieľom je zastrešiť špecializované rozvojové hry pre rôzne vekové kategórie, s rôznym zameraním a problematikou.

Ďalej metodické postupy podľa zákona SR o mimoškolskom vzdelávaní a poskytovať tieto hry a služby konečnému spotrebiteľovi.

Spoločnosť IDMT s.r.o vznikla v roku 2015.

Od roku 2015 sú všetky služby značiek IDMT®, 49LLey® a produktov ponúkané prostredníctvom spoločnosti IDMT s.r.o a internetových portálov 49LLey®.

2016 - Spoločnosť momentálne nemá žiadnych zamestnancov.

2015 - Spoločnosť je čestne otvorená k spolupráci a k priateľským vzťahom v oblasti rozvoja, poradenstva, školiacich aktivít, vedy a výskumu a iných aktivít, ktorými môže prispieť najnovšími súkromnými poznatkami autorky v rámci mimoškolského vzdelávania podľa zákona SR.

 

Údaje zverejnené: júl 2016 49LLey®

 

Táto stránka používa cookies. Viac info